GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND:
Soms kan de overheid uw rechtshulp (waaronder uw advocaatkosten) geheel of voor een deel betalen. Dan krijgt u een toevoeging voor rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als uw bruto jaarinkomen twee jaar geleden lager was dan een bepaald bedrag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

De aanvraag van de toevoeging doet Mettendaf Advocatuur voor u. Daarvoor moet u uw legitimatiebewijs en jaaropgave van twee jaar geleden mee nemen. Indien u toch geen toevoeging krijgt, moet u het standaard uurtarief van de advocaat zelf betalen. Voor advocaatkosten die Mettendaf Advocatuur vóór de beslissing op de aanvraag van de toevoeging maakt, ontvangt u meestal een voorschotnota met een bedrag, dat u terugkrijgt als u alsnog een toevoeging ontvangt.

Indien u een inkomen heeft dat nagenoeg gelijk is aan een bijstandsuitkering, dan kunt u desgewenst zelf een aanvraag tot bijzondere bijstand voor de advocaatkosten en/of proceskosten indienen bij uw gemeente. De gemeente beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

TARIEF
Wanneer u zelf voor uw rechtshulp moet betalen, hanteert Mettendaf Advocatuur een basis uurtarief ,die u op aanvraag krijgt, exclusief BTW en een vast bedrag van 6% van het honorarium aan kantoorkosten. Eventuele procedurekosten komen hier nog bij.
Afhankelijk van het belang van de zaak, benodigde spoed, etc. kan Mettendaf Advocatuur het standaard uurtarief verhogen of verlagen. Soms is het mogelijk een pakketprijsafspraak te maken. Natuurlijk bespreekt Mettendaf Advocatuur de prijs van tevoren met u en ontvangt u daar een schriftelijke bevestiging van.