Strafrecht

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit of als u vanwege een strafbaar feit vast zit, heeft u goede juridische bijstand nodig. Zelf als u niet bent aangehouden, kunt u gedagvaard (opgeroepen) worden om voor de strafrechter te verschijnen. Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, moet u binnenkort voor de rechter verschijnen. Dit kan de politierechter, de meervoudige strafkamer, het Gerechtshof (hoger beroep) of de kinderrechter zijn.

Indien de rechter u schuldig bevindt, zal hij of zij u hiervoor een straf opleggen. Deze straf kan variëren van een geldboete tot een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf. Het is heel belangrijk dat u zich samen met een advocaat goed voor bereid op de strafzaak.

Mettendaf Advocatuur kan u bijstaan in alle fases van de volgende strafprocedures:

  • Diefstal
  • Fraude
  • Handel in verdovende middelen
  • Verboden wapenbezit
  • Geweldsdelicten
  • Zedenmisdrijven
  • Vermogensdelicten
  • Fiscaal strafrecht
  • Schadevergoedingen

  Jeugdstrafrecht

Jongeren die een strafbare feit pleegden toen ze tussen de 12 en 18 jaar waren, vallen in de meeste gevallen onder het jeugdstrafrecht. De rechter kan het jeugdstrafrecht ook toepassen op volwassenen van 18 tot 21 jaar. Dat kan als de persoonlijkheid van de dader en omstandigheden waaronder het strafbaar feit is gepleegd, hiertoe reden geven.

Wanneer uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit, is dat zowel voor u als voor uw kind heel ingrijpend. Wat betekend een verdenking precies? Wat mag de politie wel en niet? Hoe lang mag uw kind worden vastgehouden? Het is daarom belangrijk dat u ook buiten kantooruren vragen kunt stellen aan Mettendaf Advocatuur..

Jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Zo is het mogelijk dat uw kind van de politie een oproep heeft ontvangen om op het politiebureau als verdachte te worden gehoord. Een jongere heeft recht op hulp van een advocaat bij dit verhoor. Dan is het raadzaam om van tevoren contact op te nemen, zodat u en uw kind van tevoren weten hoe zo'n verhoor verloopt en uw kind kan rekenen op goede, juridische hulp tijdens dit verhoor.