Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over alle regels over toelating, verblijf en verwijdering van vreemdelingen (mensen die niet Nederlands zijn).

Het vreemdelingenrecht bestaat uit het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Regulier vreemdelingenrecht gaat om vreemdelingen die om een andere reden in Nederland willen blijven, bijvoorbeeld om te studeren of voor gezinshereniging of gezinsvorming.

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen en heeft u daarbij juridische hulp nodig? Bent u ongewenst verklaard in Nederland en wilt u dit aanvechten? Zit u vast in vreemdelingenbewaring en heeft u hulp nodig? Voor alle vragen over het vreemdelingenrecht kunt u bij ons terecht.

Wij kunnen ook helpen bij het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning. Een dergelijke vergunning is gekoppeld aan een doel, bijvoorbeeld studie, gezinshereniging (art. 8 EVRM), werk (ook kennismigranten), medische behandeling, verblijf als (partner van) een EU onderdaan, buiten schuld vergunning etc. Ook kunt u rekenen op goede, juridische hulp bij een bezwaarprocedure bij de IND, dan wel het beroep bij de rechtbank of het hoger beroep bij de Raad van State.